Udarbejde værdigrundlag ved hjælp af en kulturanalytisk proces.

vaerdi

At fastlægge sit værdigrundlag er en konstruktiv proces, specielt når den involverer såvel organisationens bestyrelse samt alle ansatte.

Værdier er det som motiverer os til handling, og en proces omkring værdigrundlag skærper opmærksomheden på såvel organisationens mission og er udviklende for visioner. Værdigrundlaget bør altid være på dagsordenen i en organisation, idet dette giver de bedste muligheder for at skabe en fælles kultur.

Lad Exulto guide jer gennem processen, og opnå disse fordele:

  • Stort ejerskab omkring virksomhedens mål og missioner.
  • Udvidet klarsyn og dermed større følelse af meningsfuldhed i jobbet for den enkelte.
  • Styrkelse af virksomhedskulturen.
  • En tydeliggørelse af jeres skole overfor omverdenen

Nedenfor følger programeksempel på et meget grundigt forløb fordelt på 6 dage. Forløbet fordeles udover en periode på ca. ½ år.


Dag 1. (4 timer.)

Præsentation. Definition af organisationskultur, værdier og gennemgang af dagens program.Grupper af 5-6 personer, nedfælder artefakter, (sansebaserede oberservationer) vedrørende organisationen. Formuleres i beskrivende form uden værdiladning på A3 ark. (Øvelse.)Relation mellem artefakt og værdi. Grupperne begrunder og prioriterer artefakter. Skal udvælge 5 som senere skal fremlægges. (Øvelse)

Dag 2. (2 timer.)

Styregruppe og konsulent udarbejder udkast til værdigrundlag ud fra de mange input fra første dag.

Dag 3. (1 time)

Udkast behandles på et bestyrelsesmøde.

Dag 4 (3 timer)

Retningslinjer for konstruktiv kritik og feedback.

Udkast til værdigrundlag diskuteres og revideres med deltagelse af bestyrelse og alle ansatte.

Organisationens team fokuserer og vælger specifikt fordybelsesområde. (øvelse)

Dag 5 (2 timer)

Præsentationen af planlægningsværktøjer

  • Smart
  • Smtte
  • Nærmeste udviklingszone

Team udarbejder konkrete handlinger til implementering af eget fokusområde i værdigrundlag.(Øvelse)

Dag 6 (3 timer)

Anerkendende evaluering af tiltag og team. Cirkelinterview med et reflekterende team.(Øvelse)

Teamet udarbejder liste over tiltag der er vigtige at bevare og områder der med fordel kan udvikles. (øvelse)

Pris 15000 kr. eksklusive moms og transport.

 
Udviklingsforløb med Exulto

udvikling

Exulto har specialiseret sig i udviklingsforløb, hvor processerne planlægges i tæt samarbejde med ledelsen i kundevirksomheden. Der er i et forløb over 12 timer altid inkluderet et gratis formøde.

Alle forløb tager et anerkendende og systemisk udgangspunkt. Det betyder at der både i formidlingssituationer og i øvelser fokuseres på kommunikation og træning i anerkendende kompetencer i kommunikation.

For at pædagoger, lærere og ledere kan overføre de anerkendende kommunikationsmåder til det daglige arbejde med børn, personale, kunder eller klienter, er det vigtigt at man har praktiseret den internt som en øvelseslæring, der oftest foregår i rammerne af eksisterende teamstrukturer.

Derfor er Exultos udviklingsforløb fyldt med dialogtræning med forskellige roller således at alle kommer til at fortælle historier, interviewe og give feedback.

Vores processer bygger på en værdi- og ressourcetænkning hvor udvikling tager afsæt i værdsættende samtaler om det bedste af det som er. På denne platform skabes billeder af en ønsket fremtid, og processerne afsluttes med konkrete handlingsplaner således at der inden forløbet afsluttes er sat processer i gang som skal virkeliggøre fremtidsbillederne.

Der er tale om særdeles konkurrencedygtige priser og der vil næsten altid være to konsulenter til stede, således at der i øvelserne kan gives feedback og hjælp til deltagerne.